You are currently viewing Jäätynyt olkapää paranee jumpalla ja hieronnalla

Jäätynyt olkapää paranee jumpalla ja hieronnalla

Olkanivel on meille kaikille erityisen tärkeä nivel, sillä teemme valtavasti asioita käsillämme. Toimivan olkapään tärkeyden huomaakin usein vasta silloin, kun siihen iskee jokin vaiva. Valitettavasti olkanivel on todella herkkä kaikenlaisille vammoille, koska se on liikelaajuudeltaan kehon liikkuvin nivel.

Kerron tämän kertaisessa blogitekstissä jäätyneestä olkapäästä ja siitä, kuinka jäätynyttä olkapäätä voidaan kuntouttaa kotona. Lopussa on lyhyt video harjoitteista, joilla pääset hommassa alkuun. Jäätyneen olkapään tilassa olkanivelen nivelpussi tulehtuu, kipeytyy ja lopulta koko nivel alkaa jäykistyä. Olkapään ”jäätymisellä” viitataan siis tähän nivelen jäykistymiseen – olkapää ikään kuin ”jäätyy” paikalleen.

Mistä jäätynyt olkapää johtuu?

Jäätynyt olkapää – eli olkanivelen adhesiivinen kapsuliitti – on olkavarren liikkuvuutta rajoittava vaiva, jonka täsmällistä syntymekanismia ei tunneta. Useinmiten vaivasta kärsivä kokee kivun ja liikerajoitteen alkaneen vähitellen ja melko huomaamatta. Ennen varsinaista ”jäätymistä” olkapää on saattanut oireilla lievästi jo pidemmän aikaa, mutta mitään yksittäistä traumaa ei välttämättä ole tapahtunut. Kipu johtaa hiljalleen käden ”suojelemiseen”. Eli henkilö alkaa kivun takia välttelemään oirehtivan olkapään liikuttamista suojellakseen alitajuisesti niveltä. Usein tämä kuitenkin pahentaa tilannetta. Joskus olkapään suojelemisen taustalla voi myös vaikuttaa aiemmin tapahtunut loukkaantuminen tai käteen tehty leikkaus tai kipsaus.

Kun jäätynyt olkapää – syystä tai toisesta – alkaa kehittyä, olkanivelen nivelpussi (nivelkapseli) kiristyy, paksuuntuu ja tulehtuu pikku hiljaa. Nivelpussin turvotus vähentää nivelen liikkumatilaa sekä nivelnesteen määrää nivelpussin sisällä. Näiden muutosten seurauksena olkanivel ei enää mahdu liikkumaan normaalisti vaan puristuu ympäröivien luurakenteiden väliin kättä liikutettaessa. Toisaalta öljymäisen nivelnesteen väheneminen lisää kitkaa nivelpinnoilla. Lopulta käden liikuttaminen alkaa tuottamaan kipua olkapäässä ja tällöin alkaa edellä mainittu suojelukäyttäytyminen.

Kuva 1. Olkapään anatomiaa

Riskitekijöitä 

Vaikka jäätyneen olkapään tarkkaa syytä ei tunnetä, lääkärit ovat tunnistaneet tiettyjä riskitekijöitä, jotka altistavat vaivalle.

  • Ikä ja sukupuoli: vaiva on yleisin yli 40 vuotiailla henkilöillä. Naiset kärsivät jäätyneestä olkapäästä useammin kuin miehet.
  • Olkavarren vammat: käden pitkäaikainen liikkumattomuus altistaa vaivalle. Esim. työssä/harrastuksessa toistuvat staattiset asennot. Jäätyneen olkapään riski lisääntyy myös silloin, kun käsi on jouduttu esim. leikkaamaan tai kipsaamaan.
  • Yksipuolinen liikunta: liian yksipuolinen liikunta voi johtaa olkavarren/lavan lihasepätasapainoihin ja virheellisiin liikeratoihin. Tällöin olkanivel altistuu tavallista suuremmalle rasitukselle.
  • Sairaudet: eräät sairaudet, kuten diabetes, kilpirauhasen liika- tai vajaatoiminta sekä sydän- ja verisuonitaudit lisäävät jäätyneen olkapään riskiä. Esim. diabeetikoilla vaiva on jopa viisi kertaa yleisempi kuin muulla väestöllä.
  • Stressi: stressi kerääntyy helposti hartioille ja olkapäihin. Pitkittyneen stressin aiheuttamat lihasjumit voivat altistaa jäätyneen olkapään kehittymiselle. Stressi aktivoi sympaattista hermostoa.

Jäätynyt olkapää vs. muut olkapään kiputilat 

Selkeimmät jäätyneen olkapään oireet ovat kipu ja liikevajaus. Kipu heijastelee olkanivelen lisäksi olkavarteen. Vaivasta kärsivillä on usein myös leposärkyä ja kipu pakottaa öisinkin vaihtamaan asentoa tasaisin välein. Liikerajoitus näkyy puolestaan selvimmin olkavartta ulospäin kierrettäessä sekä nostaessa kättä sivukautta ylös (olkapään loitonnus). Myös olkavarren sisäkierto voi olla rajoittunutta. Jäätynyt olkapää eroaa esim. kiertäjäkalvosin vaivoista siinä, että kipu on laaja-alaista ja jatkuvaa – ei ainoastaan tietyssä asennossa tuntuvaa vihlaisevaa kipua. Kiertäjäkalvosin oire tuntuu myös yleensä vain aktiivisessa liikkeessä. Jäätynyt olkapää taas oireilee sekä aktiivisessa, että passiivisessa liikkeessä.

jäätynyt olkapää

Jäätynyt olkapää ”sulaa” hitaasti

Jäätynyt olkapää syntyy hitaasti ja valitettavasti se myös paranee hitaasti. Vaivan elinkaari on kolmiosainen. Nimeän vaiheet tässä ”jäätymiseksi”, ”keskivaiheeksi” ja ”sulamiseksi”. ”Jäätymisellä” tarkoitetaan ongelman pahenemisvaihetta, jossa kivut lisääntyvät olkavarren alueella ja nivelen liike alkaa rajoittua. Keskivaihessa kivut ovat sen sijaan jo saavuttaneet huippunsa ja olkanivelen liikkuvuus on selvästi rajoittunut. Tässä vaiheessa kättä myös suojellaan, eikä sitä haluta liikuttaa mielellään. Sulamisvaiheessa kivut alkavat hitaasti väistyä ja samalla olkapään liikkuvuus alkaa parantua.

Edellä kuvattu kolmen vaiheen sykli kestää yleensä pitkään – jopa 2-3 vuotta. Paranemisaikaan vaikuttaa olennaisesti se, kuntoutetaanko kättä tänä aikana vai ei. Jäätynyt olkapää paranee kyllä itsestäänkin useimmiten, mutta oikeanlaisilla harjoitteilla paranemista voidaan nopeuttaa paljon. Lisäksi on hyvä huomata, että vaikka jäätyneen olkapään kivut häviäväisivätkin pitkässä juoksussa ilman kuntoutusta, olkanivelen liikelaajuus ei silti välttämättä palaudu normaalitasolle. Kuntoutuksella olkapään liikkuvuus voidaan kuitenkin palauttaa jopa täysin normaaliksi ajan kanssa.

Jäätyneen olkapään hoito

1. Kivunlievitys

Jäätyneestä olkapäästä kärsivä hakeutuu useinmiten hoitoon vasta vaivan keskivaiheessa, jolloin kivut ovat kovia ja nivelen liikkuvuus todella rajoittunutta. Tällöin hoidon ensimmäinen tarkoitus on vähentää kipuja ja helpottaa asiakkaan oloa. Kivunhoidossa auttavat esim. kylmähaude ja kipulääkitys – molemmat vähentävät myös tulehdusta alueella. Olkapäälle voi asettaa pyyhkeeseen kiedotun kylmäpaketin 5-10 minuutiksi kerrallaan. Hoito toistetaan 2-3 kertaa päivässä.

Kipua voi lieventää myös hengitysharjoituksilla, joilla keho saadaan rentoutumaan. Nykytutkimuksen valossa, negatiiviset mielentilat nimittäin lisäävät subjektiivisen kipukokemuksen voimakkuutta. Esimerkiksi ärtynyt ja steessaantunut – tai vaihtoehtoisesti murehtiva ja ahdistunut mielentila – voivat helposti pahentaa olkapään kipuja. Vastaavasti eräissä tutkimuksissa positiivisen mielikuvaharjoittelun on havaittu helpottavan kipupotilaan oloa. Kokeile siis seuraavaa: ota mukava makuuasento ja hengittele hetki rauhallisesti pallean kautta. Kuvittele sitten mielessäsi liikuttavasi jäätynyttä olkapäätä eri asentoihin. Saatat yllättyä, kuinka suuri vaikutus näillä mielikuvaharjoituksilla on kiputuntemukseesi.

2. Mobilisointi

Kivunlievityksen ohella on äärimmäisen tärkeää alkaa mobilisoimaan kättä heti kun se on mahdollista kipujen puolesta.  Omatoiminen harjoittelu on käytännössä välttämätöntä, jos haluat palauttaa olkapään liikelaajuuden normaaliksi. Harjoitteluohjelman saat parhaiten terveydenhuollon ammattilaiselta, kuten osaavalta hierojalta tai fysioterapeutilta. Ohjelmaan voidaan sisällyttää mm. liikkuvuusharjoitteita, vahvistavaa kuminauhajumppaa, venyttelyä ja omatoimista hierontaa pallolla tai foam rollerilla. Aluksi harjoitteet ovat todella kevyitä, mutta kuormaa voidaan lisätä hiljalleen paranemisen edetessä. Tässä kohtaa maltti on kuitenkin valttia, liian nopeat kuorman lisäykset ärsyttävät olkaniveltä helposti. Pääset kuntoutuksen alkuun esimerkiksi alla olevan videon harjoitteilla.

 

Katso video

3. Hieronta

Hieronnasta on useiden tutkimusten* mukaan selvästi apua olkapääkipujen hoidossa. Hieronnan parantava vaikutus perustuu sekä fysiologisiin, että psykologisiin seikkoihin. Jäätyneen olkapään hoidossa hieronnan hyötyjen arvellaan perustuvan mm. hieronnan kykyyn vaikuttaa syntyvän arpikudoksen määrään ja joustavuuteen. Hieronnan arvellaan myös vähentävän tulehdusta varsinkin leikkauksen jälkeisessä jäätyneen olkapään hoidossa. Toisaalta hieronnan psykologiset vaikutukset ovat aivan yhtä edullisia paranemista ajatellen: hieronta alentaa tunnetusti stressiä, auttaa rentouttamaan lihaksia ja vähentää lihaskipuja. Kuten edellä kerroin, näillä voi olla suuresti kipuja vähentävä vaikutus.

 

Yeun Y. R. (2017). Effectiveness of massage therapy for shoulder pain: a systematic review and meta-analysis. Journal of physical therapy science29(5), 936–940. https://doi.org/10.1589/jpts.29.936

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments